Producenci

Wersje językowe

Sterownik ST 81 zPID TECH

Sterownik ST 81 zPID TECH
Producent:
Tech

brutto: 652.00 zł
netto: 530.08 zł

Atrybuty produktu

Typ sterownika
ST 81 zPID TECH
Zasilanie
230V/50 Hz +/- 10%
Pobór mocy
5 W
Temperatura otoczenia
od 10°C do 50°C
Obciążenie pompy C.O.
0,5 A
Obciążenie pompy C.W.U.
0,5 A
Obciążenie nadmuchu
0,6 A
Zakres pomiaru temp.
od 0°C do 85°C
Dokładność pomiaru
1°C
Zakres nastaw temperatur
od 45°C do 85°C
Wytrzymałość temp.czujnika
od -25°C do 90°C
Wkładka bezpiecznikowa
3,15 A
Okablowanie
kompletne
Czujnik kotła
ok. 90 cm
Czujnik C.W.U
ok. 2,4 m
Termik
ok. 85 cm
Nadmuch
ok. 1,5 m
Pompa C.O.
ok. 1,5 m
Pompa C.W.U.
ok. 2,35 m
Kabel sieciowy
ok. 2,5 m
Czujnik wylotu spalin
ok. 1,1 m
Gwarancja
24 miesiące
STEROWNIK ST-81 PID   przeznaczony jest do zasypowych kotłów CO. i steruje:
 • Pompą obiegu wody C.O.
 • Pompą Ciepłej Wody Użytkowej (C.W.U.)
 • Nadmuchem 

 Do wyboru są cztery tryby pracy pomp: ogrzewanie domu, priorytet bojlera, pompy równoległe, tryb letni. Obudowa sterownika dostosowana jest do montażu pod zabudowę kotła.

WYPOSAŻENIE STEROWNIKA ST-81 PID:
 • wyświetlacz LCD
 • czujnik temperatury CO
 • czujnik temperatury CWU, wylotu spalin
 • zabezpieczenie temperaturowe (termik)
 • obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury
 • możliwość montazu na kotle w obudowie OM-01

ZALETY STEROWNIKA ST-81 PID:

 • zastosowanie czujnika temperatury spalin ograniczającego straty ciepła oraz pozwalającego maksymalnie wykorzystać energię cieplną ze spalin
 • sterowanie PID ( oszczędność opału nawet do 20 %!)

DLACZEGO WARTO KUPIĆ STEROWNIK FIRMY TECH?
 • Wykonane są z najwyższej klasy materiałów.
 • Są bezawaryjne i trwałe, szybkie w montażu i proste w obsłudze.
 •  Używane są przez największe firmy kotlarskie m.in : STALMARK, TERMO-TECH, KOŁTON, DEFRO, SAS, ZĘBIEC, KAMEN, OSIEK, ŻYWIEC, RAKOCZY, ZGODA . 
 • Dzięki zastosowaniu najnowszych technik do produkcji, sterowniki TECH są najczęściej kupowanymi sterownikami w Polsce! 
 • Posiadają szereg zabezpieczeń, dzięki którym są maksymalnie bezpieczne!


STEROWANIE PID
Najnowocześniejszy regulator mikroprocesorowy sterujący mocą kotła. Sterowanie tego typu polega na kontrolowaniu temperatury wylotu spalin (utrzymując je na stałym poziomie) oraz na utrzymaniu stałej temperatury kotła. Sterownik ten oprócz standardowych czujników wyposażony jest również w czujnik wylotu spalin.W przypadku znacznego wzrostu temperatury na wylocie kotła, praca wentylatora jest zwalniana lub zatrzymywana. Stosując ten typ sterownika oszczędzamy do 20 % opału, a temperatura wody wyjściowej jest bardzo stabilna, co wpływa na dłuższą żywotność wymiennika (kotła).Kontrola temperatury spalin na wylocie z kotła powoduje niższą emisję pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska. Energia cieplna ze spalin nie jest marnowana i wypuszczana w atmosferę tylko wykorzystywana do ogrzewania.

FUNKCJE REGULATORA
Podczas normalnej pracy regulatora (w trybie tylko CO) na wyświetlaczu LCD widoczna jest strona główna, na której wyświetlane są następujące informacje:
- Temperatura kotła (po lewej stronie wyświetlacza)
- Temperatura zadana (po prawej stronie wyświetlacza)

Ekran ten umożliwia szybką zmianę temperatury zadanej za pomocą klawiszy PLUS i MINUS. Naciśnięcie przycisku OPCJE przenosi użytkownika do menu pierwszego poziomu.Na wyświetlaczu wyświetlane są dwie pierwsze linijki menu. Po każdym menu można poruszać się za pomocą przycisków PLUS i MINUS.Naciśnięcie przycisku OPCJE przenosi do kolejnego podmenu bądź uruchamia opcje. WYJŚCIE przenosi z powrotem do menu macierzystego.

ROZPALANIE
Przy pomocy tej funkcji można w łatwy sposób rozpalić w kotle. Użytkownik po wstępnym zainicjowaniu ogniska zapalnego załącza automatyczny cykl rozpalania. Dzięki dobraniu optymalnych parametrów kocioł za pomocą funkcji PID przejdzie w płynny sposób do trybu pracy. Jeżeli kocioł osiągnie temperaturę progu wygaszania, zamiast funkcji rozpalanie pojawi się pozycja zał/wył wentylator. Za pomocą tego ustawienia można w dowolnym momencie chwilowo wyłączyć obroty wentylatora, na przykład podczas zasypywania opału.
Jeżeli podczas cyklu rozpalania, kocioł w przeciągu 30 minut nie osiągnie temperatury 40°C (fabrycznie ustawiony próg wygaszania), na wyświetlaczu pokazuje się alarmowy komunikat: Rozpal.nieudane. W takim przypadku należy ponownie uruchomić funkcję rozpalanie, regulator powtórnie rozpocznie proces rozpalania.

PRACA RĘCZNA
Dla wygody użytkownika regulator został zaopatrzony w moduł pracy ręcznej. W funkcji tej każdy element wykonawczy jest załączany i wyłączany niezależnie od pozostałych.Dodatkowo do pracy ręcznej została dodana funkcja siła nadmuchu.W funkcji tej użytkownik ustawia procentową moc wentylatora podczas pracy ręcznej.Naciśnięcie przycisku OPCJE uruchamia nadmuch.Nadmuch pozostaje uruchomiony do ponownego naciśnięcia przycisku OPCJE.
Naciśnięcie OPCJE załącza/wyłącza pompę wody C.O.
Naciśnięcie OPCJE załącza/wyłącza pompę C.W.U. bojlera
Naciśnięcie OPCJE załącza/wyłącza alarm

RODZAJ PALIWA
Opcja służy do wybrania jednego z trzech wariantów opału (węgiel, miał lub drewno), którym będzie palone w kotle. Dla każdego rodzaju paliwa dobrana jest odpowiednia praca wentylatora, aby dopasować właściwy proces spalania w kotle.

TEMPERATURA POMPY C.O.
Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączania pompy C.O. (jest to temperatura mierzona na kotle)
Powyżej nastawionej temperatury pompa załącza się. Wyłączenie pompy nastąpi po spadku temperatury na kotle poniżej temperatury załączenia (minus histereza 2°C ) w tym przypadku pompa wyłączy się przy 38°C na kotle.

TEMPERATURA POMPY C.W.U.
Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączenia pompy C.W.U. (jest to temperatura mierzona na kotle)
Powyżej nastawionej temperatury np 40°C pompa załącza się i pracuje w  zależności od wybranego trybu pracy. Wyłączenie pompy następuje po spadku temperatury na kotle poniżej temperatury załączenia (minus histereza C.W.U. 2°C ) w tym przypadku pompa wyłączy się przy 38°C na kotle.

TRYBY PRACY
W funkcji tej użytkownik wybiera jeden z czterech wariantów pracy kotła.

TYLKO C.O.
Wybierając tę opcje regulator przechodzi w stan ogrzewania tylko domu.Pompa C.O. zaczyna pracować powyżej temperatury załączania się pomp (fabrycznie ustawiony na 40°C). Poniżej tej temperatury( minus histereza 2°C) pompa przestaje pracować.

POMPY RÓWNOLEGŁE
W tym trybie praca pomp zaczyna się równolegle powyżej temperatury załączenia pomp (fabrycznie ustawione na 40°C). Temperatury te jednak mogą się różnić, w zależności od ustawień użytkownika.Spowoduje to nierównomierne załączenie się pomp, ale po przekroczeniu obu tych progów pompy będą pracować razem. Pompa C.O. pracuje cały czas a pompa C.W.U.wyłącza się po osiągnięciu temp.zadanej na bojlerze; powtórne jej załączenie następuje po spadku temperatury o 2°C.
UWAGA: W tym trybie zaleca się zastosowanie zaworu mieszającego.

TRYB LETNI
Po aktywacji tej funkcji pracuje tylko pompa C.W.U., której zadaniem jest dogrzewanie bojlera. Pompa ta załącza się powyżej ustawionego progu załączania i pracuje, aż do osiągnięcia temperatury zadanej. Pompa załączy się ponownie, gdy temperatura spadnie o 2°C (stała histereza). W trybie letnim ustawia się tylko temperaturę zadaną na kotle który dogrzewa wodę w bojlerze (temperatura zadana kotła jest równocześnie zadaną bojlera)

PRIORYTET C.W.U.
Aktywowanie priorytetu C.W.U., spowoduje przełączenie się regulatora w tryb priorytetu bojlera. W trybie tym załączona jest pompa bojlera (C.W.U.), aż do osiągnięcia ustawianej zadanej temperatury C.W.U., Po osiągnięciu temperatury zadanej bojlera pompa C.W.U. wyłącza się i powoduje załączenie się pompy C.O. Praca pompy C.O. trwa cały czas do momentu gdy temp. na bojlerze spadnie poniżej zadanej (i stałej histerezy C.W.U. - 20C).Wtedy wyłącza się pompa C.O. i załącza pompa C.W.U.
W tym trybie praca wentylatora jest ograniczona do temperatury 65°C na kotle ponieważ zapobiega to przegrzewaniu się kotła. Funkcja priorytet C.W.U. polega najpierw na nagrzaniu ciepłej wody użytkowej a następnie ogrzaniu wody w kaloryferach.

WYBÓR JĘZYKA
W funkcji tej użytkownik może zmienić wersję językową sterownika.

USTAWIENIA FABRYCZNE
Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. W każdej chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcję ustawienia fabryczne tracimy wszystkie własne nastawienia kotła na rzecz ustawień zapisanych przez producenta kotła (nie dotyczy ustawień serwisowych). Od tego momentu możemy na nowo ustawiać własne parametry kotła.

ZABEZPIECZENIA
W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg zabezpieczeń. W przypadku alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Aby sterownik powrócił do pracy należy wcisnąć przycisk OPCJE.

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
Jest to dodatkowy mini czujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy czujniku temperatury kotła), odłączający wentylator w razie przekroczenia temperatury alarmowej- 85°C. Jego zadziałanie zapobiega zagotowaniu się wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotła bądź uszkodzenia sterownika. Po zadziałaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do bezpiecznej wartości, czujnik odblokuje się samoczynnie i alarm wyłączy się. W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, wentylator zostanie odłączony.

AUTOMATYCZNA KONTROLA CZUJNIKA
W przypadku braku lub uszkodzenia czujnika temperatury C.O. uaktywnia się alarm, sygnalizując dodatkowo na wyświetlaczu usterkę. Wyłączany jest nadmuch, natomiast pompy C.O. i C.W.U. działają niezależnie od aktualnej temperatury, każda według własnych ustawień. W przypadku uszkodzenia czujnika C.O., alarm będzie aktywny do momentu wymiany czujnika na nowy.

ZABEZPIECZENIE TEMPERATUROWE
Regulator posiada dodatkowe zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia czujnika bimetalicznego. Po przekroczeniu temperatury 85°C załączany jest alarm. Temperatura aktualna odczytywana jest z czujnika elektronicznego i przetwarzana przez termoregulator. W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej rozłączany jest wentylator i jednocześnie zaczynają pracować obie pompy, w celu rozprowadzenia gorącej wody po instalacji domu.

ZABEZPIECZENIE ZAGOTOWANIA WODY W KOTLE
Zabezpieczenie to dotyczy tylko trybu pracy priorytet bojlera gdy funkcji zPID jest wyłączona. Mianowicie gdy temperatura bojlera jest zadana np.55°C a na kotle temperatura rzeczywista wzrośnie do 65°C wówczas sterownik wyłączy wentylator.Jeśli temperatura na kotle jeszcze wzrośnie do 80°C, to załączy się pompa C.O. Gdy temperatura nadal będzie wzrastać to przy temperaturze 85°C włączy się alarm. Najczęściej taki stan może się pojawić gdy bojler jest uszkodzony, źle zamocowany czujnik, uszkodzona pompa. Jednak gdy temperatura będzie się obniżać to przy progu 63°C sterownik załączy nadmuch i będzie działał w trybie pracy do osiągnięcia temperatury 65°C.

KONTROLA TEMPERATURY WYLOTU SPALIN
Czujnik kontroli wylotu spalin umiejscawia się w otworze czopucha. W przypadku uszkodzenia czujnika, wypięcia go ze sterownika lub wyciągnięcia z czopucha na wyświetlaczu pojawi się komunikat czujnik spalin uszkodzony. Spowoduje to przełączenie się sterownika w tryb pracy awaryjnej. W tym przypadku będzie brana tylko pod uwagę temp.kotła. Sterownik będzie kontrolowany tylko czujnikiem kotła, funkcja PID będzie kontynuowana bez czujnika wylotu spalin.

BEZPIECZNIK:
Regulator posiada dwa bezpieczniki o wartości 3,15 A zabezpieczającą sieć.

UWAGA!: Sterownik ST 81 zPID pracuje poprawnie tylko w połączeniu z wentylatorem WPA117 lub RV 12 ARS.

GWARANCJA TERMOEKO OBEJMUJE:
 • Sprzedaż produktów fabrycznie nowych.
 • Expresową i tanią KURIERSKĄ wysyłkę!
 • 100% satysfakcji z zakupionego towaru!
 • Profesjonalne doradztwo techniczne!

Galeria produktu:

Sklep internetowy Shoper.pl