Producenci

Wersje językowe

Sterownik do kotłów z podajnikiem tłokowym C.O. - ST 77 TECH

Sterownik do kotłów z podajnikiem tłokowym C.O. - ST 77 TECH
Producent:
Tech

brutto: 740.00 zł
netto: 601.63 zł

Atrybuty produktu

Typ sterownika
ST 77 TECH
Zasilanie
230V/50Hz+/-10%
Pobór mocy
4 W
Temperatura otoczenia
od 10°C do 50°C
Obciążenie podajnika
2,5 A
Obciążenie pompy C.O.
1 A
Obciążenie nadmuchu
1 A
Zakres pomiaru temp.
od 0°C do 85°C
Dokładność pomiaru
1°C
Zakres nastaw temperatur
od 30°C do 80°C
Wytrzymałość temp.czujnika
od -25°C do 90°C
Wkładka bezpiecznikowa
6,3 A
Wejście na regulator pokojowy
Tak
Okablowanie
kompletne
Gwarancja
24 miesiące
STEROWNIK ST-77 steruje:
- Pompą obiegu wody
- Pompą Ciepłej Wody Użytkowej (C.W.U.)
- Nadmuchem (z możliwością regulacji obrotów)
- Podajnikiem paliwa

DLACZEGO WARTO KUPIĆ STEROWNIK TECH?
- Wykonane są z najwyższej klasy materiałów. Są bezawaryjne i trwałe.
- Są szybkie w montażu i bardzo proste w obsłudze.
- Używane są przez największe firmy kotlarskie: STALMARK, TERMO-TECH, KOŁTON, DEFRO, ZĘBIEC, SAS, KAMEN, OSIEK, ŻYWIEC, RAKOCZY, ZGODA.
- Dzięki zastosowaniu najnowszych technik do produkcji sterowniki TECH są najczęściej kupowanymi sterownikami w Polsce.
- Posiadają szereg zabezpieczeń, dzięki czemu są MAXYMALNIE bezpieczne!

WYŚWIETLACZ LCD:
Podczas normalnej pracy kotła na wyświetlaczu widoczne są informacje o aktualnej temperaturze kotła i temperaturze zadanej przez użytkownika. Przy zmianach parametrów pracy kotła, pomp, wentylatora i innych funkcji informacje te są wyświetlane na wyświetlaczu LCD.

ZASADA DZIAŁANIA:
- Jeśli temperatura pieca jest niższa od Temperatury zadanej, regulator znajduje się w cyklu pracy, w którym nadmuch pracuje przez cały czas , natomiast czas pracy podajnika paliwa jest ustawiany przez użytkownika ( ustawia się zarówno czas pracy jak i czas przerwy).
- Jeśli temperatura pieca jest równa, bądź wyższa od Temperatury zadanej, regulator znajduje się w cyklu podtrzymania.

FUNKCJE REGULATORA:
Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu LCD widoczna jest strona główna, na której wyświetlane są następujące informacje:
- Temperatura kotła
- Temperatura zadana
Ekran ten umożliwia szybką zmianę temperatury zadanej za pomocą klawiszy (plus i minus). Naciśnięcie przycisku opcje przenosi nas do podmenu.Aby powrócić do menu głównego wciskamy klawisz wyjście . Naciśnięcie tego samego klawisza ( wyjście, i przytrzymanie go) spowoduje wyświetlenie się ekranu informującego o załączeniu bądź wyłączeniu pompy C.W.U.

PRACA RĘCZNA:
Dla wygody użytkownika, regulator został zaopatrzony w moduł Pracy Ręcznej. W funkcji tej, każdy element systemu (podajnik, nadmuch, pompa C.O., pompa C.W.U, alarm) jest załączany i wyłączany niezależnie od pozostałych.

CZAS PRACY:
Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy podajnika paliwa. Czas pracy należy ustawiać w zależności od stosowanego opału i rodzaju kotła.

CZAS PRZERWY:
Czas przerwy służy do ustawienia przerwy pracy podajnika. Dobranie odpowiednich czasów pozwala na prawidłową pracę kotła.

TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMPY C.O I C.W.U.:
Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączenia pompy C.O. jak i pompy C.W.U. (jest to temperatura mierzona na kotle). Poniżej nastawionej temperatury obie pompy nie pracują, powyżej temperatury zadanej obie pompy są załączone i pracują na przemian.

HISTEREZA C.W.U.:
Opcja ta służy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na bojlerze. Jest to różnica pomiędzy temperaturą zadaną ( czyli żądaną na bojlerze) a temperaturą rzeczywistą (n.p. temperatura zadana ma wartość 55°C a histereza wynosi 5°C.) Po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 55°C pompa C.W.U. wyłącza się i powoduje załączenie się pompy C.O. Ponowne załączenie pompy C.W.U. nastąpi po obniżeniu się temperatury do 50°C.

HISTEREZA:
Opcja ta służy do ustawiania histerezy Temperatury zadanej. Jest to różnica pomiędzy temperaturą wejścia w cykl podtrzymania, a temperaturą powrotu do cyklu pracy (n.p. gdy temperatura zadana ma wartość 60°C, a histereza wynosi 3°C, przejście w cykl podtrzymania nastąpi po osiągnięciu temperatury 60°C, natomiast powrót do cyklu pracy nastąpi po obniżeniu się temperatury do 57°C.

SZYBKOŚĆ NADMUCHU:
Funkcja ta steruje szybkością pracy wentylatora. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 6, (można przyjąć że są to biegi wentylatora). Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 1 bieg to minimum prędkości wentylatora, a 6 bieg to maksimum pracy wentylatora.

AKTYWACJA POMPY C.W.U.-PRIORYTET BOJLERA:
Aktywowanie pompy C.W.U. (poprzez wybranie opcji ZAL), spowoduje przełączenie się regulatora w tryb priorytetu bojlera. W trybie tym załączona jest pompa bojlera (C.W.U.), aż do osiągnięcia ustawianej temperatury, po jej osiągnięciu pompa zostaje wyłączona i aktywuje się pompa obiegowa C.O. Funkcja priorytet C.W.U. polega najpierw na nagrzaniu ciepłej wody użytkowej a następnie ogrzaniu wody w kaloryferach.

REGULATOR POKOJOWY:
Do sterownika ST-77 można dołączyć regulator pokojowy. Podajnik, nadmuch, a w niektórych typach sterowników także pompa C.O., pracują do momentu osiągnięcia temperatury zadanej na regulatorze pokojowym.

FUNKCJA STAŁEJ POMPY C.O.
W tym trybie praca pomp zaczyna się równolegle powyżej ustawionej temperatury, pompa C.O. pracuje cały czas a pompa C.W.U. wyłącza się po osiągnięciu temperatury zadanej na bojlerze. Po załączeniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się mała literka c.

FUNKCJA LETNIA:
Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wyłączona a pompa C.W.U. załącza się powyżej ustawionej temperatury, pompa C.W.U. pracuje cały czas. W funkcji letniej ustawia się tylko temperaturę zadana na kotle który dogrzewa wodę w bojlerze. Po załączeniu funkcji letniej na wyświetlaczu pojawi się literka L.

PRZEPALANIE:
Funkcja zawarta w tym menu służy do regulacji działania kotła podczas pracy w cyklu podtrzymania. Zapobiega to wygaśnięciu kotła w przypadku gdy temperatura kotła utrzymuje się powyżej temperatury zadanej. W tej funkcji ustawiamy czas przerwy podajnika i nadmuchu.

ALARM:
Czas aktywacji alarmu temperatury ustawia się za pomocą klawiszy (plus i minus). Na wyświetlaczu pojawia się wówczas odpowiedni komunikat oraz załączany jest sygnał dźwiękowy.

USTAWIENIA FABRYCZNE:
Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb.W każdej chwili jest możliwy powrót do ustawień fabrycznych.

ZABEZPIECZENIA:
W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg zabezpieczeń. W przypadku alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

1. AUTOMATYCZNA KONTROLA CZUJNIKA
W razie uszkodzenia czujnika temperatury C.O., C.W.U. lub ślimaka bądź kosza uaktywnia się alarm sygnalizując usterkę na wyświetlaczu. Wyłączany jest wtedy nadmuch i podajnik.
2. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
Jest to dodatkowy miniczujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy czujniku pieca), odcinający zasilanie wentylatora i podajnika w razie przekroczenia temperatury 90°C. Zapobiega to zagotowaniu się wody w instalacji.
3. ALARM TEMPERATURY
Sterownik posiada dodatkowe zabezpieczenie na wypadek awarii czujnika bimetalicznego. Po przekroczeniu temperatury 80°C załączany jest alarm na wyświetlaczu.
4. ZABEZPIECZENIE ZAGOTOWANIA WODY W KOTLE
Zabezpieczenie to zapobiega wysokiej temperaturze kotła (tylko przy funkcji priorytet bojlera).
5. BEZPIECZNIK
Regulator posiada wkładkę topikową rurkową WT 6.3 A, zabezpieczającą instalację elektryczną.

Sterowniki ST-77 współpracują z większością kotłów produkowanych w Polsce m.in.:
STALMARK, TERMO-TECH, ZGODA, DEFRO, RAKOCZY, SAS, KOŁTON, OSIEK, KAMEN, KOTŁOBUD, ŻYWIEC

Jeżeli poszukujesz sterownika do innego kotła nasz regulator ST-77 dzięki swym możliwością programowania może bez problemu współpracować z każdym innym piecem.

GWARANCJA TERMOEKO OBEJMUJE:
- Sprzedaż produktów fabrycznie nowych.
- Expresową i tanią KURIERSKĄ wysyłkę!
- 100% satysfakcji z zakupionego towaru!
- Profesjonalne doradztwo techniczne!
- 2 letnią gwarancję producenta

Galeria produktu:

Sklep internetowy Shoper.pl