Producenci

Wersje językowe

Sterownik do wszystkich kotłów C.O. z podajnikiem - ST 40 TECH

Sterownik do wszystkich kotłów C.O. z podajnikiem - ST 40 TECH
Producent:
Tech

brutto: 1010.00 zł
netto: 821.14 zł

Plik produktu: 8-Instrukcja ST-40.pdf

Atrybuty produktu

Typ sterownika
ST 40 TECH
Zasilanie
230V/50Hz+/-10%
Pobór mocy
4 W
Temperatura otoczenia
od 10°C do 50°C
Obciążenie podajnika
2,5 A
Obciążenie pompy C.O.
1 A
Obciążenie pompy C.W.U.
1 A
Obciążenie pompy podłogowej
1 A
Obciążenie pompy cyrk.
1 A
Obciążenie nadmuchu
1 A
Zakres pomiaru temp.
od 0°C do 85°C
Dokładność pomiaru
1°C
Zakres nastaw temperatur
od 45°C do 80°C
Wytrzymałość temp.czujnika
od -25°C do 100°C
Wkładka bezpiecznikowa
6,3 A
Wejście na regulator pokojowy
Tak
Okablowanie
kompletne
Gwarancja
24 miesiące
STEROWNIK ST-40 steruje:
 • sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym lub tłokowym
 • sterowanie pompą CO, CWU, podłogową i cyrkulacyjną
 • możliwość podłączenia regulatora pokojowego

WYPOSAŻENIE ST-40 TECH:

 • duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika.
 • czujnik temperatury CO
 • czujnik temperatury CWU
 • czujnik temperatury podłogowej
 • czujnik temperatury podajnika (zabezpieczenie)
 • posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)
 • obudowa panelowa pod zabudowę kotła wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury
 • możliwość montażu na kotle w obudowie OM-01

DLACZEGO WARTO KUPIĆ STEROWNIK FIRMY TECH?
 • Wykonane są z najwyższej klasy materiałów.
 • Są bezawaryjne i trwałe, szybkie w montażu i proste w obsłudze.
 •  Używane są przez największe firmy kotlarskie m.in : STALMARK, TERMO-TECH, KOŁTON, DEFRO, SAS, ZĘBIEC, KAMEN, OSIEK, ŻYWIEC, RAKOCZY, ZGODA . 
 • Dzięki zastosowaniu najnowszych technik do produkcji, sterowniki TECH są najczęściej kupowanymi sterownikami w Polsce! 
 • Posiadają szereg zabezpieczeń, dzięki którym są maksymalnie bezpieczne!

ZASADA DZIAŁANIA:

 • Jeśli temperatura pieca jest niższa od Temperatury zadanej, regulator znajduje się w cyklu pracy, w którym nadmuch pracuje przez cały czas , natomiast czas pracy podajnika paliwa jest ustawiany przez użytkownika ( ustawia się zarówno czas pracy jak i czas przerwy).
 • Jeśli temperatura pieca jest równa, bądź wyższa od Temperatury zadanej, regulator znajduje się w cyklu podtrzymania.

FUNKCJE REGULATORA:
Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu LCD widoczna jest strona główna, na której wyświetlane są następujące informacje:
 • Temperatura kotła
 • Praca podajnika
 • Praca wentylatora
 • Praca pompy C.O.
 • Praca pompy C.W.U.

PRACA RĘCZNA:
Dla wygody użytkownika, regulator został zaopatrzony w moduł Pracy Ręcznej. W funkcji tej, każdy element systemu (podajnik, nadmuch, pompa wody C.O., pompa C.W.U,pompa mieszająca, pompa ogrzewania podłogowego, alarm) jest załączany i wyłączany niezależnie od pozostałych.

PRACA PODAJNIKA:
Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy podajnika paliwa. Czas pracy należy ustawiać w zależności od stosowanego opału i rodzaju kotła.

PRZERWA PODAJNIKA:
Czas przerwy służy do ustawienia przerwy pracy podajnika. Dobranie odpowiednich czasów pozwala na prawidłową pracę kotła.

PRACA PODTRZYMANIA:
Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy podajnika i jednocześnie nadmuchu.Funkcje zawarte w tych dwóch menu służą do regulacji działania pieca podczas pozostawania w cyklu podtrzymania. Zapobiega to wygaśnięciu pieca w przypadku gdy temperatura kotła utrzymuje się powyżej Temperatury zadanej.

PRZERWA PODTRZYMANIA:
Opcja ta służy do ustawienia czasu przerwy podajnika i nadmuchu w trakcie trwania podtrzymania.

TEMPERATURA ZADANA C.O.
Opcja ta służy do ustawienia temperatury na kotle. Użytkownik może zmieniać zakres temperatury na kotle od 45°C do 80°C.

TEMPERATURA ZADANA C.W.U.
Opcja ta służy do ustawienia temperatury ciepłej wody użytkowej. Użytkownik może zmieniać zakres temperatury od 30°C do 60°C.

MOC NADMUCHU:
Funkcja ta steruje szybkością pracy wentylatora. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 10, (można przyjąć że są to biegi wentylatora). Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 1 bieg to minimum prędkości wentylatora, a 10 bieg to maksimum pracy wentylatora.

PRIORYTET BOJLERA:
Wybranie tej opcji spowoduje przełączenie się regulatora w tryb priorytetu bojlera. W trybie tym załączona jest pompa bojlera (C.W.U.), aż do osiągnięcia ustawianej temperatury, po jej osiągnięciu pompa zostaje wyłączona i aktywuje się pompa obiegowa C.O. Funkcja priorytet C.W.U. polega najpierw na nagrzaniu ciepłej wody użytkowej a następnie ogrzaniu wody w kaloryferach.

REGULATOR POKOJOWY:
Do sterownika ST-40 można dołączyć regulator pokojowy. Podajnik, nadmuch, a w niektórych typach sterowników także pompa C.O., pracują do momentu osiągnięcia temperatury zadanej na regulatorze pokojowym.

POMPY RÓWNOLEGŁE:
W tym trybie praca pomp zaczyna się równolegle powyżej progu załączenia pomp (fabrycznie ustawiony na 35°C), pompa C.O. pracuje cały czas a pompa C.W.U. wyłącza się po osiągnięciu temperatury zadanej na bojlerze.

TRYB LETNI:
Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wyłączona a pompa C.W.U. załącza się powyżej progu załączania pomp. W tym trybie pompa C.U.W. pracuje cały czas. W funkcji letniej ustawia się tylko temperaturę zadana na kotle który dogrzewa wodę w bojlerze. Po załączeniu funkcji letniej na wyświetlaczu pojawi się temperatura C.O. i temperatura C.W.U.

TRYB PRACY:
W funkcji tej użytkownik wybiera jeden z czterech wariantów pracy kotła.

TEMPERATURA PRIORYTETU:
W funkcji tej użytkownik może ustawić temperaturę w priorytecie grzania ciepłej wody użytkowej. Zakres nastawialnej temperatury waha się od 50°C do 70°C.

ALARM TEMPERATURY:
Czas aktywacji alarmu temperatury ustawia się za pomocą klawiszy (plus i minus). Na wyświetlaczu pojawia się wówczas odpowiedni komunikat oraz załączany jest sygnał dźwiękowy.

OGRZEWANIE DOMU:
Wybierając tą opcję regulator przechodzi w stan ogrzewania tylko domu. Pompa C.O. zaczyna pracować powyżej progu załączania się pomp. Poniżej tej temperatury pompa przestaje pracować.

POMPA PODŁOGOWA:
Funkcja ta służy do sterowania ogrzewania podłogowego. Użytkownik ustawia temperaturę ogrzewania podłogowego w zakresie temperatur 20°C-55°C.

POMPA CYRKULACYJNA:
Funkcja ta służy do sterowania pompą mieszającą ciepłą wodą pomiędzy kotłem a odbiornikami ciepłej wody użytkowej. Można ustawić czas pracy takiej pompy oraz przerwę.

USTAWIENIA FABRYCZNE:
Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb.W każdej chwili jest możliwy powrót do ustawień fabrycznych.

ZABEZPIECZENIA:
W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg zabezpieczeń. W przypadku alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

1. AUTOMATYCZNA KONTROLA CZUJNIKA
W razie uszkodzenia czujnika temperatury C.O., C.W.U. lub ślimaka bądź kosza uaktywnia się alarm sygnalizując usterkę na wyświetlaczu. Wyłączany jest wtedy nadmuch i podajnik.
2. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
Jest to dodatkowy miniczujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy czujniku pieca), odcinający zasilanie wentylatora i podajnika w razie przekroczenia temperatury 90°C. Zapobiega to zagotowaniu się wody w instalacji.
3. ALARM TEMPERATURY
Jeśli temperatura pieca nie rośnie przez czas określony przez użytkownika, uaktywniany jest alarm: wyłączane są podajnik, nadmuch i załączany jest sygnał dźwiękowy.
4. ZABEZPIECZENIE ZAGOTOWANIA WODY W KOTLE
Zabezpieczenie to zapobiega wysokiej temperaturze kotła (tylko przy funkcji priorytet bojlera).
5. ZABEZPIECZENIE TEMPERATUROWE:
Regulator posiada dodatkowe zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia czujnika bimetalicznego: po przekroczeniu temperatury 95°C załączany jest alarm i komunikat ostrzegający na wyświetlaczu.
6. ZABEZPIECZENIE POJEMNIKA PALIWA:
Na ślimaku podajnika paliwa lub półce w przypadku kotłów półkowych znajduje się dodatkowy czujnik mierzący temperaturę. W razie jej znacznego wzrostu (powyżej 65°C) załączany jest alarm.
7. BEZPIECZNIK
Regulator posiada wkładkę topikową rurkową WT 6.3 A, zabezpieczającą instalację elektryczną.

Sterownik ST-40 może z powodzeniem współpracować z kotłami takich producentów jak:* STALMARK * TERMO-TECH * OSIEK * ŻYWIEC * ZGODA * KOŁTON * KAMEN * RAKOCZY * URZOŃ * SEKO * KOTŁOBUD *

Jeżeli posiadasz kocioł innej firmy, nasz Sterownik ST-40 dzięki swym możliwością programowym może bez problemu współpracować z każdym innym piecem.

UWAGA! Sterownik ST 40 może współpracować z następującymi wentylatorami:
 • RV 12 R
 • WPA 117
 • WPA 120
 • RV 12 ARS

GWARANCJA TERMOEKO OBEJMUJE:
 • Sprzedaż produktów fabrycznie nowych.
 • Expresową i tanią KURIERSKĄ wysyłkę!
 • 100% satysfakcji z zakupionego towaru!
 • Profesjonalne doradztwo techniczne!

Galeria produktu:

Sklep internetowy Shoper.pl