Producenci

Wersje językowe

Sterownik kotła Sterowanie Pieca podajnik ST - 37 TECH bez okablowania

Sterownik kotła Sterowanie Pieca podajnik ST - 37 TECH bez okablowania
Producent:
Tech

brutto: 389.00 zł
netto: 316.26 zł

Plik produktu: 4-Instrukcja ST-37.pdf

Atrybuty produktu

Typ sterownika
ST 37 TECH
Zasilanie
230V/50Hz+/-10%
Pobór mocy
7 W
Temperatura otoczenia
od 5°C do 50°C
Obciążenie podajnika
2 A
Obciążenie pompy C.O.
0,5 A
Obciążenie pompy C.W.U.
0,5 A
Obciążenie nadmuchu
0,6 A
Zakres pomiaru temp.
od 0°C do 85°C
Dokładność pomiaru
1°C
Zakres nastaw temperatur
od 40°C do 80°C
Wytrzymałość temp.czujnika
od -25°C do 90°C
Wkładka bezpiecznikowa
6,3 A
Wejście na regulator pokojowy
Tak
Czujnik kotła
ok. 100 cm
Czujnik C.W.U
ok. 2,45 m
Czujnik podajnika
ok. 1,88 m
Termik
ok. 98 cm
Kabel sieciowy
ok. 2,45 m
Gwarancja
24 miesiące
STEROWNIK ST-37 TECH ( bez okablowania)  steruje:
 • sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym lub tłokowym
 • sterowanie pompą CO i CWU
 • możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM ( * opcja)
 • możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną ( * opcja)
 • sterowanie tygodniowe (opcjonalnie)


DLACZEGO WARTO KUPIĆ STEROWNIK FIRMY TECH?
 • Wykonane są z najwyższej klasy materiałów.
 • Są bezawaryjne i trwałe, szybkie w montażu i proste w obsłudze.
 •  Używane są przez największe firmy kotlarskie m.in : STALMARK, TERMO-TECH, KOŁTON, DEFRO, SAS, ZĘBIEC, KAMEN, OSIEK, ŻYWIEC, RAKOCZY, ZGODA . 
 • Dzięki zastosowaniu najnowszych technik do produkcji, sterowniki TECH są najczęściej kupowanymi sterownikami w Polsce! 
 • Posiadają szereg zabezpieczeń, dzięki którym są maksymalnie bezpieczne!

WYŚWIETLACZ LCD
Podczas normalnej pracy kotła na wyświetlaczu widoczne są informacje o aktualnej temperaturze kotła i temperaturze zadanej przez użytkownika. Przy zmianach parametrów pracy kotła, pomp, wentylatora i innych funkcji informacje te są wyświetlane na wyświetlaczu LCD.

FUNKCJE REGULATORA
Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu LCD widoczna jest strona główna, na której wyświetlane są  następujące informacje:
- Temperatura kotła
- Temperatura zadana
Ekran ten umożliwia szybką zmianę temperatury zadanej za pomocą klawiszy ( plus i minus). Naciśnięcie przycisku opcje przenosi użytkownika do menu pierwszego poziomu. Na wyświetlaczu wyświetlane są pierwsze dwie linijki menu. Po każdym menu można przemieszczać się przy użyciu przycisków ( plus i minus). Naciśnięcie przycisku opcje przenosi do kolejnego podmenu bądź uruchamia opcję. Wyjście przenosi z powrotem do menu wyższego poziomu, aż do widoku ekranu głównego.
Podczas widoku ekranu głównego, naciśnięcie (i przytrzymanie) klawisza wyjście, spowoduje wyświetlenie ekranu temperatur bojlera z możliwością zmiany zadanej. W przypadku braku oraz uszkodzeniu czujnika C.W.U. lub wybrania trybu pracy ogrzewanie domu, zamiast temp. aktualnej wyświetli się: XX.X.

PRACA RĘCZNA
Dla wygody użytkownika, regulator został zaopatrzony w moduł pracy ręcznej. W funkcji tej, każdy element wykonawczy jest załączany i wyłączany niezależnie od pozostałych.

CZAS PODAWANIA
Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy podajnika paliwa. Czas pracy należy ustawiać w zależności od stosowanego opału i rodzaju kotła.

PRZERWA PODAWANIA
Czas przerwy służy do ustawienia przerwy pracy podajnika. Dobranie odpowiednich czasów pozwala na prawidłową pracę kotła.

PODAJNIK
W funkcji tej użytkownik może wyłączyć lub załączyć podajnik paliwa (np. w celu wygaszenia kotła lub ręcznego zasypywania opału)

TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMP
Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączenia pompy C.O. jak i pompy C.W.U. (jest to temperatura mierzona na kotle). Poniżej nastawionej temperatury obie pompy nie pracują, powyżej temperatury załączenia obie pompy są załączone,lecz pracują w zależności od trybu pracy.Obie pompy zostaną wyłączone jeżeli temp. w obiegu spadnie o zadaną histerezę (osobno dla C.O. i C.W.U.) poniżej temp. załączenia.

HISTEREZA C.O.
Opcja ta służy do ustawiania histerezy temperatury zadanej. Jest to różnica pomiędzy temperaturą wejścia w cykl podtrzymania, a temperaturą powrotu do cyklu pracy (n.p. gdy temperatura zadana ma wartość 60°C, a histereza wynosi 3°C, przejście w cykl podtrzymania nastąpi po osiągnięciu temperatury 60°C, natomiast powrót do cyklu pracy nastąpi po obniżeniu się temperatury do 57°C).

HISTEREZA C.W.U.
Opcja ta służy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na bojlerze. Jest to różnica pomiędzy temperaturą zadaną C.W.U. ( po osiągnięciu zadanej pompa C.W.U. nie pracuje) a temperaturą ponownego załączenia pompy C.W.U. (n.p. temperatura zadana ma wartość 55°C a histereza wynosi 5°C. Po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 55°C pompa C.W.U. wyłącza się. Ponowne załączenie pompy C.W.U. nastąpi po obniżeniu się temperatury do 50°C).

SIŁA NADMUCHU
Funkcja ta steruje szybkością pracy wentylatora. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 10, (można przyjąć że są to biegi wentylatora). Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 1 bieg to minimum prędkości wentylatora, a 10 bieg to maksimum pracy wentylatora. Zmian zakresu biegów wentylatora dokonuje się za pomocą przycisków plus i minus. Wentylator zawsze załącza się początkowo z pełną prędkością - dzięki czemu przy lekko zakurzonym silniku możliwe jest jego uruchomienie.

TRYB PRACY
W funkcji tej użytkownik wybiera jeden z pięciu wariantów pracy kotła. Znak gwiazdki (*) przy danym trybie oznacza że kocioł znajduje się w tym trybie. Można wybrać jeden z pięciu trybów:
- Ogrzewanie domu
Wybierając tą opcję regulator przechodzi w stan ogrzewania tylko domu. Pompa C.O. zaczyna pracować powyżej progu załączania się pomp (fabrycznie ustawiony na 40°C). Poniżej tej temp. pompa przestaje pracować.

- Priorytet bojlera
W trybie tym załączona jest pompa bojlera (C.W.U.), aż do osiągnięcia ustawianej temperatury, po jej osiągnięciu pompa zostaje wyłączona i aktywuje się pompa obiegowa C.O. Funkcja priorytet C.W.U. polega najpierw na nagrzaniu ciepłej wody użytkowej a następnie ogrzaniu wody w kaloryferach.

- Pompy równoległe
W tym trybie praca pomp zaczyna się równolegle powyżej ustawionej temp. (patrz funkcja temp. załączenia pomp). Pompa C.O. pracuje cały czas, aż do spadku temp. poniżej progu załączenia i ustawionej histerezy a pompa C.W.U. wyłącza się po osiągnięciu temp. zadanej na bojlerze. Ponowne załączenie nastąpi po spadku temp. poniżej zadanej C.W.U. i ustawionej histerezy.

-Tryb letni
Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wyłączona a pompa C.W.U. załącza się powyżej progu załączania pomp (patrz funkcja temp. załączenia pomp) po przekroczeniu tej temp. pompa C.W.U. pracuje cały czas, aż do momentu gdy temp. kotła spadnie poniżej progu załączania się pomp. W funkcji letniej ustawia się tylko temp. zadaną na kotle który dogrzewa wodę w bojlerze (temp. zadana kotła jest równocześnie zadaną bojlera). Po załączeniu funkcji letniej na wyświetlaczu pojawi się literka L.

REGULATOR POKOJOWY
Do sterownika ST-37 można dołączyć regulator pokojowy. Ma  on wtedy wyższy priorytet od sterownika głównego (nie dotyczy to grzania bojlera z ciepłą wodą). Podajnik i nadmuch pracuje do momentu osiągnięcia temp. zadanej na regulatorze pokojowym. Po dogrzaniu pomieszczenia do zadanej temp. kocioł przechodzi do trybu podtrzymania; ponowne przejście w tryb pracy nastąpi po obniżeniu się temp. pomieszczenia poniżej zadanej.

WYGASZANIE
(Funkcja ta jest dostępna w niektórych wersjach programowych). Funkcja zawarta w tym menu służy do wygaszania płomienia w kotle. Po załączeniu tej funkcji podajnik i nadmuch przestają pracować natomiast pompy pracują do momentu spadku temperatury na kotle( wyłącza się po spadku poniżej progu załączania pomp).

STEROWANIE TYGODNIOWE
(Funkcja ta jest dostępna w niektórych wersjach programowych)
Funkcja ta służy programowaniu dziennych zmian temperatury.Regulator można ustawić w dwa tryby:
- W trybie pierwszym zmianę temperatury ustawia się osobno dla każdego dnia.
- W trybie drugim zmianę ustala się dla dni roboczych (poniedziałek-piątek) i weekendu (sobota-niedziela)

ALARM TEMPERATURY
Czas aktywacji alarmu temperatury ustawia się za pomocą klawiszy (plus i minus). Na wyświetlaczu pojawia się wówczas odpowiedni komunikat oraz załączany jest sygnał dźwiękowy.

PRZERWA W PODTRZYMANIU
Funkcja ta służy do ustawienia częstotliwości podawania opału podczas pracy w cyklu podtrzymania. ustawienie to zapobiega zarówno dalszemu wzrostowi temp. kotła jak i całkowitemu wygaśnięciu w przypadku gdy jego temp. utrzymuje się powyżej temp. zadanej. W funkcji tej użytkownik ustawia czas przerwy podajnika (czas pracy jest stały ustawiony przez producenta kotła - 5sek). czas przerwy przepalania należy ustawiać w zależności od opału i rodzaju kotła. W  podtrzymaniu wentylator jest załączany tylko podczas podawania opału z taką samą prędkością jak w trybie pracy.

JĘZYK
Przy pomocy tej funkcji użytkownik wybiera wersję językową menu sterownika.

USTAWIENIA FABRYCZNE
Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb.W każdej chwili jest możliwy powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne traci się wszystkie własne nastawienia na rzecz ustawień zapisanych przez producenta. Od tego momentu można na nowo ustawiać własne parametry.

ZABEZPIECZENIA
W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg zabezpieczeń. W przypadku alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

1) Automatyczna kontrola czujnika
 W razie uszkodzenia lub wypięcia czujnika temperatury C.O.,C.W.U. lub podajnika uaktywnia się alarm sygnalizując dodatkowo usterkę na wyświetlaczu. Wyłączany jest wtedy nadmuch i podajnik a obie pompy zaczynają pracować aby rozprowadzić gorącą (potencjalnie) wodę po instalacji.
2) Zabezpieczenie termiczne
Jest to dodatkowy mini czujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy czujniku temperatury kotła), odcinający zasilanie wentylatora i podajnika w razie przekroczenia temperatury alarmowej 85°C. Zapobiega to zagotowaniu się wody w instalacji.
3) Alarm temperatury
Zabezpieczenie to uaktywnia się tylko w trybie pracy (to znaczy wtedy, gdy temp. kotła jest niższa od temp. zadanej) Jeśli temp. kotła nie rośnie przez czas określony przez użytkownika, uaktywniany jest alarm: wyłączane są podajnik, nadmuch, (pompa wody pracuje niezależnie) i załączany jest sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu wyświetla się odpowiedni komunikat.
4) Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle
Zabezpieczenie to zapobiega wysokiej temperaturze kotła (tylko przy funkcji priorytet bojlera)
5) Zabezpieczenie temperaturowe
Regulator posiada dodatkowe zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia czujnika bimetalicznego: po przekroczeniu temp. 85°C załączany jest alarm.
6) Bezpiecznik
Regulator posiada wkładkę topikową rurkową WT 6.3 A, zabezpieczającą instalację elektryczną.

Jeżeli poszukujesz sterownika do innego kotła REGULATOR ST-37 dzięki swemu oprogramowaniu  może z powodzeniem współpracować z piecem każdego innego producenta.


GWARANCJA TERMOEKO OBEJMUJE:
 • Sprzedaż produktów fabrycznie nowych.
 • Expresową i tanią KURIERSKĄ wysyłkę!
 • 100% satysfakcji z zakupionego towaru!
 • Profesjonalne doradztwo techniczne!

Sklep internetowy Shoper.pl