Producenci

Wersje językowe

Zestaw sterownik ST 28 zPID + wentylator RV 12ARs 35 W

Zestaw sterownik ST 28 zPID + wentylator RV 12ARs 35 W
Producent:
Tech

brutto: 783.00 zł
netto: 636.59 zł

Atrybuty produktu

Typ sterownika
ST 28 zPID TECH
Zasilanie
230V/50 Hz +/- 10%
Pobór mocy
4 W
Temperatura otoczenia
od 5°C do 50°C
Obciążenie pompy C.O.
0,5 A
Obciążenie pompy C.W.U.
0,5 A
Obciążenie nadmuchu
0,6 A
Zakres pomiaru temp.
od 0°C do 85°C
Dokładność pomiaru
1°C
Zakres nastaw temperatur
od 45°C do 85°C
Wytrzymałość temp.czujnika
od -25°C do 90°C
Wkładka bezpiecznikowa
3,15 A
Okablowanie
kompletne
Gwarancja
24 miesiące
ZESTAW STEROWNIK ST 28 ZPID+ WENTYLATOR RV 12 ARS

STEROWNIK ST-28 zPID przeznaczony jest do kotłów C.O. i steruje:
- Pompą obiegu wody C.O.
- Pompą ciepłej wody użytkowej C.W.U.
- Nadmuchem

DLACZEGO WARTO KUPIĆ STEROWNIK TECH?
- Wykonane są z najwyższej klasy materiałów.Są bezawaryjne oraz trwałe.
- Są szybkie w montażu i proste w obsłudze.
- Używane są przez największe firmy kotlarskie m.in: STALMARK, TERMO-TECH, KOŁTON, DEFRO, ZĘBIEC, SAS, KAMEN, OSIEK, ŻYWIEC, RAKOCZY, ZGODA.
- Dzięki zastosowaniu najnowszych technik do produkcji, sterowniki TECH są najczęściej kupowanymi sterownikami w Polsce!
- Posiadają szereg zabezpieczeń, dzięki którym są MAXYMALNIE bezpieczne!

STEROWANIE zPID:
Najnowocześniejszy regulator mikroprocesorowy sterujący mocą kotła. Sterowanie tego typu polega na kontrolowaniu temperatury wylotu spalin (utrzymując je na stałym poziomie) oraz na utrzymaniu stałej temperatury kotła. Sterownik ten oprócz standardowych czujników wyposażony jest również w czujnik wylotu spalin.W przypadku znacznego wzrostu temperatury na wylocie kotła, praca wentylatora jest zwalniana lub zatrzymywana. Stosując ten typ sterownika oszczędzamy do 20 % opału, a temperatura wody wyjściowej jest bardzo stabilna, co wpływa na dłuższą żywotność wymiennika (kotła).Kontrola temperatury spalin na wylocie z kotła powoduje niższą emisję pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska. Energia cieplna ze spalin nie jest marnowana i wypuszczana w atmosferę tylko wykorzystywana do ogrzewania.

WYŚWIETLACZ LCD
Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu LCD widoczna jest strona główna, na której wyświetlane są następujące informacje:
- Temperatura kotła (po lewej stronie wyświetlacza)
- Temperatura zadana (po prawej stronie wyświetlacza)

Ekran ten umożliwia szybką zmianę temperatury zadanej za pomocą klawiszy PLUS i MINUS. Naciśnięcie przycisku OPCJE przenosi użytkownika do menu pierwszego poziomu.Na wyświetlaczu wyświetlane są dwie pierwsze linijki menu. Po każdym menu można poruszać się za pomocą przycisków PLUS i MINUS.Naciśnięcie przycisku OPCJE przenosi do kolejnego podmenu bądź uruchamia opcje. WYJŚCIE przenosi z powrotem do menu macierzystego.

FUNKCJE REGULATORA

ROZPALANIE
Funkcja rozpalanie służy do włączenia i wyłączenia wentylatora podczas ciągłej pracy sterownika. Jeżeli kocioł osiągnął temperaturę powyżej 40°C a nie osiągnął jeszcze temp. zadanej wtedy przycisk spełnia funkcję START-STOP,  na wyświetlaczu zamiast rozpalania pojawia się komunikat Zał/Wył wentylator.Za pomocą tej funkcji można wyłączyć wentylator podczas jego pracy (wtedy kocioł przechodzi w tryb wygaszania) lub ponownie go załączyć. Funkcja ta udostępniona jest po to aby użytkownik mógł bezpiecznie obsługiwać kocioł. Przy wyłączonym wentylatorze nie wolno otwierać drzwiczek do paleniska. Podczas cyklu rozpalania jeśli kocioł w przeciągu 30 minut nie osiągnie temp. 40°C, na wyświetlaczu pokazuje się komunikat: Rozpal nie udane.

PRACA RĘCZNA
Dla wygody użytkownika, regulator został zaopatrzony w moduł Pracy Ręcznej. W funkcji tej, każdy element systemu jest załączany i wyłączany niezależnie od pozostałych. Dodatkowo do pracy ręcznej dodana została funkcja siła nadmuchu. W funkcji tej użytkownik ustawia siłę pracy wentylatora podczas pracy ręcznej.

TEMPERATURA POMPY C.O.
Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączenia pompy C.O.(jest to temp. mierzona na kotle) Powyżej nastawionej temperatury (np.40°C pompa załącza się, pracuje w zależności od ustawień, wybranego trybu pracy). Wyłączenie pompy następuje po spadku temp. na kotle poniżej temp. załączenia (minus 3°C), w tym przypadku pompa wyłączy się przy 37°C na kotle.

TEMPERATURA POMPY C.W.U.
Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączenia pompy C.W.U.(jest to temp. mierzona na kotle) Powyżej nastawionej temperatury (np.40°C pompa załącza się, pracuje w zależności od ustawień, wybranego trybu pracy). Wyłączenie pompy następuje po spadku temp. na kotle poniżej temp. załączenia (minus 3°C), w tym przypadku pompa wyłączy się przy 37°C na kotle.

TRYBY PRACY
W funkcji tej użytkownik wybiera jeden z czterech wariantów pracy kotła.

TYLKO C.O.
Wybierając tę opcje regulator przechodzi w stan ogrzewania tylko domu.Pompa C.O. zaczyna pracować powyżej temperatury załączania się pomp (fabrycznie ustawiony na 35°C). Poniżej tej temperatury( minus 3°C) pompa przestaje pracować.

POMPY RÓWNOLEGŁE
W tym trybie praca pomp zaczyna się równolegle powyżej temperatury załączenia pomp (fabrycznie ustawione na 35°C). Temperatury te jednak mogą się różnić, w zależności od ustawień użytkownika.Spowoduje to nierównomierne załączenie się pomp, ale po przekroczeniu obu tych progów pompy będą pracować razem. Pompa C.O. pracuje cały czas a pompa C.W.U.wyłącza się po osiągnięciu temp.zadanej na bojlerze.
UWAGA: W tym trybie zaleca się zastosowanie zaworu mieszającego.

TRYB LETNI
Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wyłączona a pompa C.W.U. załącza się powyżej ustawionej temp. pompa C.W.U. pracuje cały czas.W funkcji letniej ustawia się tylko temp. zadaną na kotle który dogrzewa wodę w bojlerze.

PRIORYTET C.W.U.
Aktywowanie priorytetu C.W.U. (poprzez wybranie opcji ZAL), spowoduje przełączenie się regulatora w tryb priorytetu bojlera. W trybie tym załączona jest pompa bojlera (C.W.U.), aż do osiągnięcia ustawianej temperatury C.W.U., po jej osiągnięciu pompa zostaje wyłączona i aktywuje się pompa obiegowa C.O. Funkcja priorytet C.W.U. polega najpierw na nagrzaniu ciepłej wody użytkowej a następnie ogrzaniu wody w kaloryferach.

USTAWIENIA FABRYCZNE
Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb.W każdej chwili jest możliwy powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcję ustawienia fabryczne tracimy wszystkie własne nastawienia kotła na rzecz ustawień zapisanych przez producenta kotła. Od tego momentu możemy na nowo ustawiać własne parametry kotła.

ZABEZPIECZENIA:
W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg zabezpieczeń. W przypadku alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
Jest to dodatkowy mini czujnik bimetaliczny (umiejscawiany przy czujniku pieca), odcinający wyjścia wentylatora w razie przekroczenia temperatury, zakres alarmowej temperatury to 85°C. Zapobiega to zagotowaniu się wody w instalacji, w przypadku przegrzania się kotła bądź uszkodzenia regulatora. Ten typ ogranicznika temp. bezpieczeństwa jest zabezpieczeniem powodującym powrót do pozycji wyjściowej: automatyczny. W przypadku uszkodzenia termika wentylator nie działa w pracy ręcznej jak i w pracy automatycznej.

AUTOMATYCZNA KONTROLA CZUJNIKA
W przypadku braku lub uszkodzenia czujnika temperatury C.O.uaktywnia się alarm sygnalizując dodatkowo usterkę na wyświetlaczu. Wyłączany jest wtedy nadmuch.Pompy C.O. i C.W.U. są załączane niezależnie od aktualnej temperatury.

ZABEZPIECZENIE TEMPERATUROWE
Regulator posiada dodatkowe zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia czujnika bimetalicznego. Po przekroczeniu temperatury 85°C załączany jest alarm. Temperatura aktualna odczytywana jest z czujnika elektronicznego i przetwarzana przez termoregulator. W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej rozłączany jest wentylator i jednocześnie zaczynają pracować obie pompy, w celu rozprowadzenia gorącej wody po instalacji domu.

ZABEZPIECZENIE ZAGOTOWANIA WODY W KOTLE
Zabezpieczenie to zapobiega wysokiej temp. kotła (tylko przy funkcji priorytet bojlera) mianowicie gdy temperatura bojlera jest zadana np.55°C a na kotle temperatura rzeczywista wzrośnie do 65°C wówczas sterownik wyłączy wentylator.Jeśli temperatura na kotle jeszcze wzrośnie do 80°C, to załączy się pompa C.O. Gdy temperatura nadal będzie wzrastać to przy temperaturze 85°C włączy się alarm. Najczęściej taki stan może się pojawić gdy bojler jest uszkodzony, źle zamocowany czujnik, uszkodzona pompa. Jednak gdy temperatura będzie się obniżać to przy progu 60°C sterownik załączy nadmuch i będzie pracował aż do osiągnięcia temperatury zadanej na bojlerze.

KONTROLA TEMPERATURY WYLOTU SPALIN
Czujnik kontroli wylotu spalin umiejscawia się w otworze czopucha. W przypadku uszkodzenia czujnika, wypięcia go ze sterownika lub wyciągnięcia z czopucha na wyświetlaczu pojawi się komunikat czujnik spalin uszkodzony. Spowoduje to przełączenie się sterownika w tryb pracy awaryjnej. W tym przypadku będzie brana tylko pod uwagę temp.kotła. Sterownik będzie kontrolowany tylko czujnikiem kotła, funkcja PID będzie kontynuowana bez czujnika wylotu spalin.

BEZPIECZNIK
Regulator posiada dwa bezpieczniki o wartości 3,15 A zabezpieczające sieć.

Jeżeli poszukujesz sterownika do innego kotła REGULATOR ST-28 ZPID dzięki swemu oprogramowaniu może z powodzeniem współpracować z piecem każdego innego producenta.

WENTYLATOR RV 12 ARS

WENTYLATOR KOTŁA RV12 ARs wykonany ze stopu aluminium.

PRZEZNACZENIE WENTYLATORA:
Wentylator typu RV 12ARs przeznaczony jest do nadmuchiwania powietrza w kotłach C.O. oraz innych urządzeniach technologicznych.RV 12 ARs może pracować w temperaturze otoczenia od -15°C do 40°C. Silnik wentylatora posiada deklarację zgodności CE!

BUDOWA WENTYLATORA:
Silnik przykręcony jest do obudowy wkrętami M4. Metalowy wirnik wentylatora mocowany jest bezpośrednio na wale silnika i zabezpieczony wkrętem przed przesunięciem osiowym. Kołnierz ssący wentylatora zabezpieczony jest osłoną uniemożliwiającą dotknięcie palcem części ruchomych /turbiny/. Silnik wentylatora, wykonany w klasie izolacji F zabezpieczony jest bezpiecznikiem termicznym przed nienormalnym użytkowaniem, przystosowany jest do napięciowej regulacji prędkości obrotowej.Wentylator posiada deklarację zgodności CE.

PARAMETRY WENTYLATORA RV 12ARs:
Moc pobierania: 35 W
Max.wydajność: 170m³ /h
Max. spiętrzenie: 280 Pa
Obroty przy max. wydajności: 2350 obr/min
Obroty przy max. spiętrzeniu: 2850 obr/min
Rodzaj pracy: S1
Położenie pracy: dowolne
Stopień ochrony: IP 20
Prąd znamionowy: 0,35 A
Izolacja podstawowa: Klasa B
Zabezpieczenie  przed złym użytkowaniem: bezpiecznik termiczny silnika
Poziom mocy akustycznej<60 dB(A)
Minimalne napięcie zasilania: 80 V
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Napięcie znamionowe: 230 V
Rodzaj silnika napędowego: Indukcyjny z kondensatorem pracy, zewnętrzny wirnik
Masa: 2 kg
Gwarancja: 24 miesiące

GWARANCJA TERMOEKO OBEJMUJE:
- Sprzedaż produktów fabrycznie nowych.
- Expresową i tanią KURIERSKĄ wysyłkę!
- 100% satysfakcji z zakupionego towaru!
- Profesjonalne doradztwo techniczne!
- 2 letnią gwarancję producenta

Galeria produktu:

Sklep internetowy Shoper.pl